SmartBoxx AKA

 

Specifiek voor AKA (Mbo niveau 1) opleidingen hebben wij een compleet traject ontwikkeld dat voor een groot deel online gevolgd kan worden in de online leeromgeving SmartBoxx. De methodiek van “individuele vraaggerichte benadering” (IVB), waarbij de klant centraal staat, in combinatie met de methodiek direct werken is volledig geënt op onze werkwijze binnen Dé Praktijkjob.

 

De AKA opleidingen bestaan uit 5 verschillende dimensies:

 1. Persoonlijk
  Mijn persoonlijke groei, het totaalbeeld van alle kerntaken en daarbij horende leerlijnen en ontwikkelingslijnen, met focus op persoonlijkheidsgroei bij een aantal geselecteerde persoonlijke competenties die essentieel zijn voor loopbaankansen.
 2. Loopbaan
  Dekt de volledige kerntaak Loopbaan
 3. Leer en Werk
  Dekt de kerntaak Leren
 4. Beroepsbekwaamheden (profiel)
  Profielspecifiek (bv. Toerisme, Zorg, Handel)
  Dekt de beroepsgerichte kerntaken en bijbehorende werkprocessen en competenties. Bij AKA is dat maar 1 kerntaak)
 5. Burgerschap (Leefstijl)
  Dekt de 5 kerntaken Burgerschap
  Daarnaast kent het portfolio nog twee rubrieken, die niet gekoppeld zijn aan inhoud maar aan trajectafspraken, procedures en contracten en aan beoordelingsresultaten. Dit zijn de rubrieken: Trajectplan en Mijn beoordelingen.
  1. De rubriek Beoordelingen bestaat uit twee onderdelen namelijk:
   - Ontwikkelingsgerichte beoordelingen
   - Examengerichte beoordelingen (Dit vormt later de examenmap/E-Portfolio)
 6.  
  1. Politiek
  2. Etc.

 

Tijdens het traject werkt een deelnemer in stappen aan zowel de competentieontwikkeling als aan praktijkopdrachten en theorie.

 

Opbouw van het traject

De deelnemer start in het systeem met het invullen van zijn 0-meting. Dit zijn vragen onderverdeeld in de 5 dimensies zoals hierboven weergegeven. Na het invullen van deze 0-meting nodigt de coach minimaal twee personen uit die ditzelfde ook doen voor hem (feedback). In overleg bepalen we wie de deelnemer het beste kan beoordelen. Op basis van deze scores wordt er binnen SmartBoxx automatisch lesmateriaal klaargezet. Dit kunnen lessen, video’s, oefeningen of opdrachten zijn.
Door aan te geven wat de leerling gaat doen en hoe hij/zij zich gaat ontwikkelen vallen de bewijzen automatisch in het portfolio waar de deelnemer zijn/haar POP (Persoonlijk OntwikkelPlan) heeft staan. Door het aanleveren van bewijzen zal de leerling zich ontwikkelen op de competenties die behoren bij het startprofiel/kwalificatiedossier. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een coach die de verschillende stappen van een deelnemer beoordeelt en hem verder begeleidt tijdens het traject. Bewijzen die door een deelnemer zijn aangeleverd (al dan niet met foto’s en video’s) worden bij goedkeuring door een coach automatisch verwerkt in zijn persoonlijke portfolio en zorgen automatisch voor een groei in zijn competentieontwikkeling.

Alle theorie en opdrachten binnen het systeem zijn specifiek voor deze AKA opleidingen ontwikkeld en zijn interactief. Uitgewerkte (praktijk)opdrachten worden automatisch in het portfolio van de deelnemer opgeslagen en na beoordeling door zijn coach groeit de deelnemer ook hierdoor automatisch op de betreffende competenties.

 

Ook de praktijkopleider van de deelnemer wordt bij het gehele traject betrokken. De praktijkopleider dient ook diverse beoordelingen in te voeren. Ook deze beoordelingen worden automatisch verwerkt in het portfolio van de deelnemer.

 

Voordelen van het SmartBoxx AKA-traject

 

 • Systeem volledig gericht op het niveau AKA.
 • Competentieontwikkeling eenvoudig en overzichtelijk en volledig digitaal.
 • Tijdens het gehele traject wordt de deelnemer begeleid door een persoonlijke coach
 • Naast eigen 0-meting ook feedback van collega’s, leidinggevenden etc.
 • Ook de praktijkopleider wordt actief betrokken bij het leerproces en de groei van de deelnemer.
 • Systeem is zeer interactief opgebouwd. Lessen bevatten weinig ‘platte tekst’ maar bestaan voor een groot deel uit oefeningen, spellen, videofragmenten etc.
 • Alle opdrachten worden in het systeem verwerkt en verschijnen automatisch in het persoonlijke portfolio van de deelnemer.
 • Ontwikkeld door mensen uit de praktijk.
 • Zeer gebruiksvriendelijk.

 

Leren door te doen!

 

 

De AKA Mbo domeinen

 

Veiligheid en Sport Economie en administratie
Toerisme en Recreatie Afbouw; Hout en Onderhoud
Mobiliteit en Voertuigen Techniek en Procesindustrie
Horeca en Bakkerij Handel en Ondernemerschap
Media en Vormgeving Voedsel; Natuur en Leefomgeving
Uiterlijke verzorging Transport; Scheepvaart en Logistiek
Zorg en Welzijn Ambacht; Laboratorium en Gezondheidzorg
Bouw en Infrastructuur Informatie en Communicatietechnologie

 

Mogelijkheden
Alle AKA trajecten kunnen op de werkvloer plaats vinden en worden naar wensen en behoeften van de werkgever ingericht.
Kosten
Wij komen graag bij u langs om alles voor u op een rij te zetten met betrekking tot de vele mogelijkheden die wij voor u kunnen invullen. Kosten neutraal opleiden is voor ons uitgangspunt!

 

 

Het SmartBoxx AKA-traject is ontwikkeld door:

 

 • Trainers, jobcoaches, onderwijsdeskundigen van Dé Prakijkgroep
  • Dé Praktijktrainers
  • Hét Praktijkcollege
  • Dé Praktijkcoach
  • Dé Praktijkjob
 • inWerking
  • Re-integratie en coaching
 • SmartBoxx
  • Online Leeromgeving
 • Werkgevers
  • Deskundigen uit diverse vakgebieden die de vertaling hebben gemaakt naar werkplekopdrachten
  • Praktijkbegeleiders
  • Docenten
 

 


-