SmartPortfolio

In het SmartPortfolio worden alle resultaten, de voortgang en de communicatie tussen een deelnemer en zijn of haar coach bij elkaar gebracht. Zo is op een overzichtelijke plaats van alle onderdelen van SmartBoxx inzichtelijk hoe een deelnemer er voor staat. Zodra een deelnemer werkt aan zijn (competentie)ontwikkeling in het E-coachen zal in zijn portfolio zijn profiel, zijn voortgang en zijn (competentie)groei worden weergegeven. Indien daarnaast ook gebruik gemaakt wordt van de SmartOpleider zal de groei die hiermee wordt toegekend, automatisch worden verwerkt in de totale groei van de deelnemer. Tevens kunnen alle behaalde (toets)cijfers in het portfolio worden geplaatst en kunnen een deelnemer en zijn coach bestanden in het SmartPortfolio uploaden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor zowel een deelnemer als een coach om bestanden te uploaden die met andere deelnemers gedeeld kunnen worden. Zo is het dus mogelijk om met meerdere mensen aan een bepaalde opdracht te werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitwerkingen van aangeleverde bewijzen of opdrachten. Het SmartPortfolio bevat tevens een geavanceerde printfunctie waarmee exact kan worden aangegeven welke onderdelen van het SmartPortfolio er afgedrukt moeten worden.

 

Het SmartPortfolio brengt alle resultaten en de totale voortgang van een deelnemer binnen SmartBoxx in beeld. Naast de resultaten behaald binnen SmartBoxx kunnen er in het cijferregistratiesysteem ook elders behaalde cijfers worden toegevoegd.

 

De competentievoortgang van een deelnemer is met behulp van overzichtelijke grafieken en tabellen inzichtelijk. Door al dan niet door te klikken op de grafieken en tabellen kan er zelf bepaald worden tot op welk niveau de gegevens weergegeven dienen te worden.

 


-