SmartForum

Het SmartForum is een communicatiemodule waar gebruikers van SmartBoxx zelf onderwerpen (topics) kunnen aanmaken waarover met anderen kan worden gediscussieerd. Bij iedere topic kan daarnaast door een beheerder of coach bepaald worden wie waarop mag reageren. Zo zou er bijvoorbeeld een topic kunnen worden aangemaakt waarin alleen de deelnemers van een bepaalde opleiding of klas met elkaar mogen discussiëren.

Het SmartForum is ideaal als discussiepunt waar deelnemers met elkaar en met een coach over de lesstof of over hun (competentie)ontwikkeling kunnen discussiëren. Deelnemers kunnen bij een topic tevens een of meerdere bestanden plaatsen zodat ook over bijvoorbeeld opdrachten of bewijzen kan worden gediscussieerd.

 


-