SmartEVC

Voor ons gehele Mbo aanbod kun je een erkende EVC-procedure aanvragen. De EVC procedure kan een complete opleiding afdekken maar ook een deel van deze opleiding (kerntaak). Het traject duurt 4-6 weken.

Laat nu bij SmartBoxx je werkervaring op waarde inschatten.
Je kunt je reeds opgedane ervaringen en kennis omzetten in vrijstellingen voor een studie en in een erkend certificaat. Dat kan helpen bij het vinden van een andere baan of bij het sneller afronden van een studie. De rapportage kan resulteren in een loopbaan- of studieadvies.

Doe nu de EVC QuickScan!

Wij bieden o.a. EVC-trajecten aan voor de volgende vakgebieden:
- MBO handel
- MBO groothandel
- MBO CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)

EVC, het Ervaringscertificaat

Heb jij veel ervaring opgedaan tijdens je baan of heb je veel vrijwilligerswerk gedaan maar nog geen officieel Mbo DIPLOMA?? Wil je hogerop binnen je organisatie of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Wat is het?

Het Ervaringscertificaat (EVC) is een document waarin staat wat iemand precies kan en kent. Het brengt kwaliteiten, vaardigheden en kennis in beeld. Dit is belangrijk, voor zowel werknemer als werkgever. Een EVC is een rapport waarin al deze zaken beschreven staan en die kunnen leiden tot een vrijstelling voor een bepaalde opleiding en zelfs tot het krijgen van een officieel diploma.

Belastingvoordeel EVC-procedure
Als de werkgever de kosten van de EVC-procedure voor zijn/haar rekening neemt, is deze onbelast en kan hij een afdrachtvermindering van € 319,- vorderen bij zijn/haar loonaangifte (zie belastingdienst.nl). Ook voor particulieren is EVC (als onderdeel van de studiekosten) fiscaal aftrekbaar.

Hoe werkt het?

STAP 1: Doe de gratis 'EVC Quickscan'!
Check aan de hand van deze vragen of het voor jou zin heeft om een EVC-procedure te doorlopen. Bij positieve uitslag, kun je jezelf officieel aanmelden.

STAP 2: Nulmeting en vaststellen Type EVC procedure
Na aanmelding word je gemeten op een aantal werksituaties die gekoppeld zijn aan de SHL competenties voor het Mbo veld. De uitslag bepaalt of je in aanmerking komt voor een gehele EVC procedure of voor een EVC procedure op een bepaalde kerntaak of deelkwalificatie.

STAP 3: Intake
Aan het begin van de EVC-procedure vindt er een intake plaats. Deze intake kan zowel telefonisch, op je werkplek als in Nieuwleusen worden uitgevoerd. De intake wordt afgenomen door de Portfolio begeleider van SmartBoxx.

STAP 4: Portfolio samenstellen
Al je werkervaringen, relevante vrijetijdsbestedingen en bewijzen ga je digitaal opslaan in je eigen EVC - portfolio. Verslag van werkzaamheden, CV-informatie, referenties, diploma's, certificaten, maar ook video-opnames of verklaringen van werkgevers kun je opnemen. Het samenstellen van je portfolio gebeurt digitaal. Van al je aangeleverde bewijzen wordt m.b.v. SmartBoxx een gestructureerd portfolio samengesteld. Portfolio begeleiding SmartBoxx wijst je een begeleider toe die samen met jou de EVC-procedure door loopt. De portfolio begeleider geeft je aanwijzingen over bewijsmaterialen die je kunt gebruiken en ondersteunt je bij het opstellen en invullen van je digitaal portfolio.

STAP 5: Portfolio beoordeling & Assessment
Een assessor beoordeelt jouw competenties en schrijft hierover een rapportage. In sommige gevallen wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk assessmentgesprek om e.e.a. nog toe te lichten.

Stap 6: Rapportage
Uiterlijk twee weken daarna ontvang je het oordeel van de assessor in de vorm van een EVC Rapportage. Dit wordt telefonisch of persoonlijk toegelicht. Het is een officieel rapport. Hierin staat vastgesteld over welke competenties jij beschikt en op welk niveau jij functioneert m.b.t. je werk of een bepaalde studie die je wilt gaan volgen. Hiermee is de procedure afgerond en kun je verder.

Kosten
Stap 1 EVC Quickscan GRATIS
Stap 1 + 2 + 4 + 6 Vrijstellingsprocedure op basis van werkervaring zonder begeleiding. Let op: dit is geen officiële EVC procedure! € 375,-
Stap 1 t/m 6 Volledige EVC procedure € 995,- Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Bedrijven/werkgevers kunnen via overheidssubsidie (Wet Vermindering Loonafdracht -WvA) € 319,- terugvorderen per procedure, per persoon. Particulieren kunnen de kosten van de procedure opvoeren als 'studiekosten' en van hun inkomstenbelasting aftrekken.

Wat levert EVC jou op?

- Bewijs van eigen kunnen/vaardigheden, officieel vastgesteld;
- Geeft zelfvertrouwen, statusverhoging en meer werkplezier;
- Biedt (nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt en een beter
  loopbaanperspectief;
- Biedt vrijstellingen in studietrajecten; meer
  studiemogelijkheden.
- Een ervaringscertificaat (diploma)

Werkervaring wordt vrijstelling
In een EVC-procedure worden al die kennis en vaardigheden in kaart gebracht om te bepalen wat je al weet en kan. Soms blijkt dan dat het nodig is om nog iets bij te leren om bijvoorbeeld voor een branche-certificaat in aanmerking te komen of te kunnen worden ingeschaald op een bepaald niveau (Mbo/Hbo). Maar dat hoeft zeker geen volledige opleiding meer te zijn. Vaak kom je namelijk in aanmerking voor vrijstellingen van bepaalde studiemodules.

Meer info
Neem voor meer informatie contact met ons op: Tel. 0529-427087
Of stuur je een mail naar: info@smartboxx.nl


-