E-people

Het E-people onderdeel binnen SmartBoxx is uitermate geschikt voor het begeleiden van werkzoekenden en kan worden gebruikt om middels wegingsfactoren de bemiddelbaarheid van hen te bepalen. Het doel van E-people is het vaststellen van de bemiddelbaarheid tijdens het intakegesprek, de afstand van de arbeidsmarkt moet zo snel mogelijk bepaald worden. De plaatsbaarheid is als het ware het niveau van een cliënt, de mate van bemiddelbaarheid. Na het bepalen van de waarde van de persoon in kwestie, zal worden bekeken wat het beste vervolgtraject is. Na voltooiing van het proces, dat ondersteund wordt door E-people, zal het overgaan in het E-coach traject.

Hoe werkt het?
Tijdens het intakegesprek zal een jobcoach E-people gebruiken om samen met een werkzoekende een vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst kan E-people de cliëntwaarde vaststellen. Wegingsfactoren kunnen verschillen per situatie, zoals hieronder met een voorbeeld wordt toegelicht.

Voorbeeld
De factor werkloosheid is niet van toepassing bij het bepalen van opleidingsmogelijkheden voor werknemers van bijvoorbeeld een retailer. Daarnaast zal het per situatie verschillen hoe belangrijk een bepaalde factor is. Het wegingspercentage zal in beide situaties dus verschillend kunnen zijn.

Naast het bepalen van de wegingsfactor, is het de bedoeling dat er activiteiten worden gekoppeld aan de gebruiker. Deze activiteiten zullen het traject vormgeven dat een gebruiker zal gaan volgen. Dit traject zal vastgelegd worden in het SmartPortfolio.


-