E-learn

E-learning is het onderdeel van het systeem waarin de theoretische leeractiviteiten plaatsvinden.
Dit onderdeel biedt de volgende functionaliteiten:

Leeromgeving
Hierin doorloopt de deelnemer het leerprogramma. De leerstof kan worden aangeboden in de vorm van tekst, foto's, video en/of geluidsmateriaal. Verder is het mogelijk om de modules te ondersteunen met gesproken teksten. Het toevoegen van eigen materiaal van de opdrachtgever, denk hierbij aan bijvoorbeeld eigen huisregels, readers of eigen lessen, is mogelijk.

Toetsomgeving
Hierin wordt gemeten of de deelnemer de leerstof verwerkt heeft. Meerdere niveaus van toetsing zijn mogelijk, bijv. voortgangs- en eindtoetsen of groepsopdrachten. Op basis van de toetsuitslag kan het leerproces gestuurd worden; het systeem is bijvoorbeeld zodanig in te richten dat een deelnemer pas met een volgend cursusonderdeel verder kan op het moment dat het voorgaande onderdeel voldoende is afgesloten.

 

Auteursomgeving
Hierin kan een beheerder en/of auteur zelf de lesstof opbouwen, samenstellen (uit bestaande lessen) en deelnemers inschrijven. Dit alles in een zeer gebruiksvriendelijke omgeving zodat eenvoudig en snel een les opgebouwd kan worden.

(Smart)Portfolio
Net als de andere onderdelen van SmartBoxx worden ook alle resultaten en voortgangsgegevens opgeslagen in het SmartPortfolio. Hierdoor zijn alle resultaten voor zowel een deelnemer, zijn coach of een beheerder op een overzichtelijke plaats op te vragen.

Managementtools
Daarnaast kunnen ook de resultaten en de voortgang van de deelnemers binnen een bedrijf worden geanalyseerd middels de managementtool in SmartBoxx. Zo is voor bijvoorbeeld een bedrijfsleider of de P&O afdeling eenvoudig op te vragen met welke lesstof de deelnemers moeite hebben of waar ze juist allemaal zeer behendig in zijn. Hierop kan dan worden ingespeeld met bijvoorbeeld extra trainingen.

Branding
Door gebruik te maken van 'templates' kunnen de lessen in het E-learnsysteem volledig in de huisstijl van de school of het bedrijf worden aangeboden. Hierdoor kan de deelnemer in een vertrouwde en overzichtelijke omgeving werken aan zijn/haar ontwikkeling.

Eventueel 'gevuld' geleverd
Door een intensieve samenwerking met enkele uitgeverijen kunnen wij SmartBoxx E-learning aanbieden inclusief E-learnmateriaal. Naast de MBO handel en MBO Groothandel opleidingen hebben wij ook CBL 1, 2 en 3 als E-learnopleiding in ons systeem staan. Deze modules kunnen al dan niet in combinatie met het E-coachen als Academy worden aangeboden.


-