E-coach

Het onderdeel E-coach is bedoeld om tot een inventarisatie van de leer- of ontwikkelbehoeften van de deelnemer te komen op basis van competenties. Hiertoe wordt allereerst een competentieprofiel van de functie van de deelnemer aangemaakt.

Bibliotheken
In SmartBoxx zitten meerdere bibliotheken zoals de SHL bibliotheek met hierin de Mbo beroepsprofielen, de NSA en SBL bibliotheken voor schoolleiders en leerkrachten, de Saxion AD en Bachelor profielen voor de zorg en onze eigen DPG bibliotheek met daarin 43 competenties op 5 niveaus.

Met de uitgebreide beheeromgeving kunt u daarnaast ook zelf (eigen) bibliotheken invoeren. Daarnaast kunnen wij de beroepscompetenties met de daaronder liggende criteria (gedragskenmerken of werksituaties) vertalen naar het werkveld (wat moet iemand kennen en kunnen).

Hoe werkt het?
De deelnemer gaat in eerste instantie zichzelf scoren op de diverse gedragskenmerken/werksituaties. Bij iedere competentie of kerntaak bestaat de mogelijkheid tot het invoeren van een STAR omschrijving. Afhankelijk van de gekozen bibliotheek kan deze STAR omschrijving verplicht worden gesteld of juist worden uitgeschakeld. Na het invullen van de eigen inschattingslijsten kan de deelnemer een of meer collega's, leidinggevenden of medewerkers uitnodigen een soortgelijke scorelijst in te vullen (360° feedback).

Het systeem analyseert vervolgens de uitkomsten en laat zien waar verschillen in de beoordeling zitten. Op basis van deze analyse gaat de deelnemer een persoonlijk ontwikkelingsplan ( POP) maken. Hij kiest een of meer te ontwikkelen gedragsindicatoren of werksituaties (gekoppeld aan de betreffende competenties) uit en beschrijft in zijn POP hoe hij denkt deze gedragsindicatoren of werksituaties verder te gaan ontwikkelen. Hierbij wordt de deelnemer op afstand gecoacht door een persoonlijke coach. Dit kan een coach zijn van de opleider, 'de klant' of een coach vanuit Dé Praktijkgroep. Naast de competentiekloof zullen er ook competenties in beeld komen die boven de norm scoren en in aanmerking komen voor een EVC procedure.

Managementtools
Binnen het E-coachsysteem kan het managementteam de deelnemers monitoren. Het management heeft het totale scoringsbeeld van de betreffende deelnemer(s) inzichtelijk. Dit heeft als groot voordeel dat zichtbaar is waar de verbeterpunten binnen een bedrijf of groep deelnemers liggen.

De 3 pijlers van timemanagement

  • Effectief: de E-coachmonitor is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een vaste structuur. Deelnemers volgen dit logische patroon om uiteindelijk met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Herkenbare gedragstermen ondersteunen die effectiviteit nog eens. Competentieontwikkeling zonder omwegen.
  • Efficiënt: De deelnemer kan zich 100% richten op de inhoudelijke kant van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Alle activiteiten die geautomatiseerd kunnen worden, zijn ook geautomatiseerd. Zo wordt de gehele ontwikkeling automatisch opgeslagen in het eigen digitale SmartPortfolio. Er worden automatisch e-mailtjes verzonden naar coaches. En de e-coachmonitor maakt automatisch wachtwoorden aan voor de 360° feedback. Een optimale tijdsbesparing dus.
  • Samenwerken: Werken aan je persoonlijke ontwikkeling is een activiteit die deelnemers vaak samen met hun coach doen. De E-coachmonitor onderkent deze essentiële component. De mate van ondersteuning is zelf te bepalen. Zo heeft de coach voor elke competentie een naslagwerk, waardoor hij of zij nog beter in staat wordt gesteld om te coachen.


-