SaaS, Escrow, SLA en SSL

SmartBoxx wordt aangeboden als een SaaS (Software as a Service) oplossing. Dit heeft als groot voordeel dat wij alle onderhoudswerkzaamheden, updates en (technisch)beheer voor jou uit handen nemen. Bij het aangaan van een (gebruiks)overeenkomst wordt er in een SLA (Service Level Agreement) precies vastgelegd wat je van ons kunt verwachten qua reactietijd bij problemen en onderhoudswerkzaamheden. Tevens is er een mogelijkheid een Escrowovereenkomst af te sluiten wat er voor zorgt dat je, wat er ook gebeurt, altijd gebruik kunt blijven maken van SmartBoxx. Om de privacy van de gebruikers te waarborgen is SmartBoxx ondermeer beveiligd middels SSL-certificaten. Meer over deze onderwerpen lees je hieronder:

 

SaaS (Software as a Service) is software die als een online dienst wordt aangeboden. De gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af voor een vast bedrag per maand voor het gebruik. De SaaS provider zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS provider.

SmartBoxx wordt door ons aangeboden als een SaaS oplossing. Wij nemen dus al het onderhoud, het uitvoeren van updates etc. voor de klant uit handen. Zo ben je er van verzekerd dat je altijd met de meest actuele en stabiele versie van SmartBoxx werkt. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de bereikbaarheid, het onderhoud en de beveiliging van de (web)server waarop SmartBoxx is geïnstalleerd. Ook dit nemen wij voor jou uit handen. Daarnaast heeft SaaS nog een groot voordeel: Doordat het middels een webomgeving wordt aangeboden van een van onze servers kun je het 24/7 op elke gewenste plaats bereiken. Je kunt dus zowel op je werkplek, thuis, op je laptop in de trein of met je mobiele telefoon gebruik maken van SmartBoxx.

 

Met een Escrowovereenkomst is de gebruiker gedurende de looptijd van de overeenkomst onder voorwaarden gerechtigd tot de broncodes van de Programmatuur. Op deze wijze garandeert SmartBoxx dat de Programmatuur onder alle omstandigheden ter beschikking blijft van gebruiker of een door gebruiker aan te wijzen derde. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.

 

 

In een Service Level Agreement worden de rechten en plichten betreffende de overeengekomen kwaliteitsniveaus van een dienst vastgelegd. Dankzij een SLA is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de leverancier hier op aangesproken worden indien de kwaliteit te wensen overlaat.

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om SmartBoxx 24/7 beschikbaar te stellen aan onze gebruikers. Helaas kan het in uitzonderlijke gevallen toch voor komen dat er door een bug of (software) storing problemen zijn. Voor dit soort gevallen hebben wij een SLA opgesteld waarin wij hebben vastgelegd hoe, met welke reactietijd (of snelheid) en welke stappen er ondernomen worden naar onze klanten. Op deze wijze is voor iedereen duidelijk hoe er in deze uitzonderlijke gevallen gereageerd moet worden.

 

SSL (Secure Sockets Layer) is de meest gebruikte manier voor het aangaan van beveiligde electronische transacties op het internet. Bij gebruik van HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) wordt de data die wordt verstuurd versleuteld. Hierdoor wordt het voor kwaadwillende partijen vrijwel onmogelijk om te weten welke gegevens verstuurd worden.

SmartBoxx maakt gebruik van SSL door het gebruik van het HTTPS protocol. Alle informatie die met SmartBoxx wordt uitgewisseld, wordt middels dit beveiligde protocol gecommuniceerd. Hierdoor is het voor kwaadwillende partijen nagenoeg onmogelijk uw vertrouwelijke gegevens te onderscheppen. Daarnaast zijn onze servers dusdanig beveiligd dat ook hier geen onbevoegden toegang toe kunnen krijgen.

 


-