Privacy Policy

SmartBoxx respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Via deze Privacy Policy vertellen wij je graag welke informatie wij over jouw bezoek opslaan en wat we daar al dan niet mee doen. SmartBoxx behoudt te allen tijde het recht deze Privacy Policy onaangekondigd en op ieder moment aan te passen of uit te bereiden. Bezoek deze pagina dan ook regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Informatie die automatisch door ons wordt verzameld
Tijdens het bezoeken van onze website worden automatisch enkele gegevens over jouw browser en internetverbinding aan onze site doorgegeven. Enkele gegevens die wij hiervan anoniem opslaan zijn:

  1. Jouw Browser, b.v. Internet Explorer of Firefox;
  2. Jouw internetdomein, b.v. Ziggo, KPN, HetNet, Online etc.;
  3. Het besturingssysteem waarmee jouw computer is uitgerust, b.v. Windows 7 of Linux;
  4. De website waardoor je op SmartBoxx bent terechtgekomen, b.v. Google of Bing;
  5. Het IP-adres van jouw computer.

Al deze gegevens worden anoniem opgeslagen en kunnen door ons worden gebruikt om na te gaan hoe bezoekers onze website hebben gevonden en welke onderdelen van onze site het meest bekeken worden.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die door een bezoeker tijdens een bezoek aan SmartBoxx worden verstrekt, kunnen worden verzameld en opgeslagen in een bestand. Deze persoonsgegevens worden alleen voor het doel zoals op de betreffende pagina is beschreven gebruikt en zullen in geen geval aan derden worden verkocht of ter beschikking worden gesteld. Dit laatste behoudens speciale situaties, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Cookies
SmartBoxx maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestandjes op de computer van een gebruiker waarin de persoonlijke voorkeuren van een gebruiker worden vastgelegd. Deze worden gebruikt om SmartBoxx zo goed mogelijk aan de wensen van de gebruiker aan te bieden. Aangezien deze bestanden op de computer van de gebruiker worden opgeslagen is het mogelijk dat, indien deze computer met andere gebruikers wordt gedeeld, anderen inzicht krijgen in deze gegevens. Wij raden dan ook aan in zo’n geval uw browserhistorie en cookies na ieder bezoek op te ruimen. SmartBoxx is in dit geval op geen enkele wijze aansprakelijk indien deze gegevens ter beschikking komen van derden.

Aansprakelijkheid
Door SmartBoxx te bezoeken ga je ermee akkoord dat SmartBoxx niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik en gevolg van informatie, materiaal en/of diensten van SmartBoxx, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van SmartBoxx.


-