Praktijkvoorbeelden

Intersport Academy

Samen met Intersport Nederland hebben wij de Intersport Academy opgezet. Binnen deze Academy kunnen medewerkers van Intersport m.b.v. SmartBoxx een MBO opleiding volgen. Bij de Intersport Academy worden zowel MBO Verkoopspecialist (niveau 3) als MBO Afdelingsmanager (niveau 4) en MBO Filiaalmanager (niveau 4) aangeboden. In 2007 zijn wij samen met Intersport genomineerd voor zowel de Innovatieaward 2007 als de Ginjaar-Maas prijs van het ministerie van SZW.
- Bekijk de volledige Leren & Werken brochure van SZW (PDF bestand, 4.8MB).
- Bekijk de Intersport pagina's uit de Leren & Werken brochure van SZW (PDF bestand, 0,5MB).

 

OVD

SmartBoxx heeft een convenant afgesloten met OVD. OVD is leverancier en lesstof-ontwikkelaar voor opleidingen op MBO en VMBO niveau. OVD ontwikkelt voor de meeste opleidingen binnen deze leergangen lesstof. SmartBoxx ontwikkelt voor OVD de digitale content in de vorm van interactieve e-learn modules. U kunt op onze site onder de button E-learnen een demo volgen.

 

Bataviastad Academy

Ook bij de Bataviastad Academy wordt er gebruik gemaakt van SmartBoxx. Hierbij heeft ROC Flevoland samen met Bataviastad de Bataviastad Academy opgezet. Medewerkers van Bataviastad hebben de mogelijkheid om doormiddel van SmartBoxx hun MBO diploma te behalen (Verkoopspecialist en Filiaalmanager).

 

Scapino

Scapino is met meer dan 200 winkels de grootste aanbieder op het gebied van schoenen, mode, sport- en vrijetijdsartikelen. Personeel krijgt er alle mogelijkheden om zichzelf door te ontwikkelen. Zo wordt, in nauwe samenwerking met ROC Twente, onder andere de opleiding Filiaalmanager (MBO niveau 4) aangeboden. Hierbij wordt zowel voor E-learning als E-coaching gebruik gemaakt van Smartboxx. In september 2009 gaan de volgende groepen van start.

 

Ter Wal

Ter Wal Meppel, groothandel en import AGF zal haar complete personeel vanuit het oogpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opleiden voor een diploma Algemeen Logistiek Medewerker, Logistiek Medewerker, Logistiek Transport, Logistiek Supervisor en Commercieel Medewerker allen voor de Groothandel.

 

Koning Willem I College

Steeds vaker zetten organisaties het gebruik van elektronische media in voor het leerproces. De digitale leerinhoud kunnen cursisten zelfstandig doorlopen. Het 'leren op afstand' vormt met de huidige online communicatiemogelijkheden geen belemmering meer. Een veel gehoorde opvatting daarbij is, dat de inzet van e-learning als interactief leermiddel m.n. geschikt is als het gaat om de overdracht van feitelijke informatie of theoretische kennis. Als het gaat om het aanleren van m.n. sociaal gedrag en vaardigheden, zou e-learning veel minder geschikt zijn. Inderdaad wordt e-learning in de meeste gevallen ook zo ingezet. Productkennis voor verkopers, het trainen van procedures of regelgeving, (basis)vakkennis of het uitleggen van een nieuwe applicatie is hier uitermate geschikt voor. Blijven we dit voor? Als we alleen al kijken naar de vooruitgang in stoffen en materialen in de kleding- schoenenbranche dan is deze productkennis vrij snel achterhaald. Kennis is een onderdeel geworden van de totale competentie die iemand moet kennen en kunnen. M.a.w. het ontwikkelen van competenties is veel belangrijker geworden. Maar wanneer is een medewerker competent? Competenties zijn het samenspel van kennis, vaardigheden, inzicht en gedrag. Een medewerker is pas competent als hij/zij over de juiste vaardigheden beschikt, en in specifieke situaties kennis en ervaring weet om te zetten in het juiste gedrag. Kunnen we hier e-learning voor inzetten? Door gebruik te maken van e-learning in een verleidelijke vorm van aanbod, leuk maken door spelvormen, zorgen voor een goede motivatie, nieuwsgierig maken naar kennis door interactieve films in het e-learnen te plaatsen en de student uit te dagen dit toe te passen in de praktijk. Door inzet van dit alles in praktijkdagen kunnen we spreken van blended learnen. Het digitale toetssysteem van SmartBoxx zorgt voor een uiteindelijke borging van kwalitatief goed opgeleide medewerkers.

 

Koning Willem I College : Camping Sport De Wit

Camping Sport De Wit maakt gebruikt van SmartBoxx voor het uitvoeren van de praktijkbegeleiding op de werkvloer én voor de totale begeleiding in het kader van de Mbo-3 opleiding verkoopspecialist.

 

Koning Willem I College : SuperCoop

Ook de Supercoop maakt gebruik van SmartBoxx bij de opleiding van haar personeel. Net als bij Camping Sport de Wit wordt ook hier SmartBoxx ingezet door het Koning Willem I College bij de opleidingen die worden aangeboden.

 

Friesland College

Friesland College zocht houvast voor m.n. het monitoren van de deelnemers door leerkrachten. Inzet hierbij was zoveel mogelijk er voor zorgen dat de leerling het gevoel krijgt niet te kunnen verdwalen. Daarnaast heeft Friesland haar focus gezet op het bedrijfsleven. Inmiddels zijn hier ook de eerste resultaten geboekt.

 

Friesland College : Livera

Ook Livera maakt gebruik van SmartBoxx bij de opleiding van haar personeel. De eerste medewerkers van Livera Rotterdam zijn gestart met een verkorte tweejarige MBO-opleiding verkoper detailhandel.
De opleiding, die door Dé Praktijkgroep wordt aangeboden in samenwerking met Friesland College, staat open voor verkoopmedewerkers en filiaalmanagers van de Livera ketens. De Livera Academy heeft tot doel het kennis- en serviceniveau van zowel de verkoopmedewerkers als filiaalmanagers te verhogen.

 

ROC van Twente

ROC van Twente is zeer gecharmeerd van SmartBoxx. Klanten zoals Scapino worden met veel enthousiasme klaargestoomd voor een regulier diploma. Ook hebben ze het voortouw genomen om diverse branches, zoals Mitex, Detex, Mbo Raad, KC Handel, maar ook bedrijven als Maxeda te overtuigen van het gebruikersgemak en het bieden van structuur voor de deelnemers.

 

ROC Flevoland

Ook ROC Flevoland gaat digitaal. In Almere zijn meerdere BBL groepen gestart die gebruik maken van het complete digitale aanbod van SmartBoxx. Vanuit de 0-meting in de e-coachmonitor wordt automatisch lesstof in e-learnen klaargezet voor de deelnemer. Competentiegestuurd onderwijs wordt ingezet op niveau 2 verkoper, niveau 3 verkoopspecialist als mede op niveau 4 manager Handel uitstroom filiaalmanager.

 

EBC*L

In opdracht van EBC*L Nederland hebben wij de EBC*L opleidingen omgebouwd naar interactieve E-learnen lessen. Het EBC*L certificaat European Business Competence * Licence, EBC*L ("Europees Certificaat voor bedrijfsvoering") heeft zich in Europa een plaats veroverd als internationaal erkende standaard voor bedrijfskundige scholing. Het certificaat biedt de mogelijkheid om voor het bedrijfsleven praktijk relevante bedrijfskundige basiskennis aan te tonen. Het EBC*L omvat die kennis die voor het zakelijk denken en handelen absoluut noodzakelijk is. Aanmelden gaat via een Examen Centra. Momenteel zijn er zeven geaccrediteerd, dit zijn ROC Aventus, ROC Deltion, ROC Landstede, Hogeschool Flevoland, Hogeschool Utrecht en Oreillon BV. De EC’s kunnen rechtstreeks inlogcodes aanvragen via SmartBoxx.nl. ROC Koning Willem I School van de Toekomst heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de digitale versie. School van de Toekomst is ‘koploper’ als het gaat om leren via Internet en het omarmen van innovatieve leermethoden.

 

Fit for Feet

In samenwerking met Intersport, LFT (Last Foot Technology) en aDekwaad hebben wij de FitforFeet E-learnopleiding opgezet. Met behulp van deze E-learning opleiding kunnen medewerkers van Intersportwinkels die zich richten op de verkoop en advies van sportschoenen, leren werken met de FitforFeet Footscan. Daarnaast leren zij de basis Voetanatomie en wordt hen d.m.v. eenvoudige en interactieve lessen uitgelegd passend advies te geven op basis van de sport die de klant uitoefent. Momenteel wordt er gewerkt aan de module voetbal, wandelen en running.

 


Topaz Academie

Cadenza Onderwijsconsult adviseert scholen in het basisonderwijs. Bij het ontwikkelen van het integraal personeelsbeleid van scholen, zet Cadenza OC Smartboxx in voor het meten van competenties en voor het monitoren van de ontwikkeling van leerkrachten en leidinggevenden. Voor het reguliere basisonderwijs heeft Cadenza OC bestaande competentieprofielen aangevuld en in niveau’s ingedeeld, zodat duidelijk wordt op welk niveau een deelnemer de competenties beheerst of juist kan ontwikkelen.


In samenwerking met het Regionaal Expertisecentrum Noordoost Nederland heeft Cadenza ook competentieprofielen ontwikkeld voor het speciaal (basis)onderwijs. Deze profielen worden ingezet in het kader van de Topaz Academie. Deze academie biedt in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek opleidingen voor functies in het speciaal onderwijs: leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, klassenassistent en leidinggevende. In de Topaz Academie worden de mogelijkheden van e-coaching en e-learning gecombineerd, waarbij het POP van een deelnemer leidend is voor de accenten in de opleiding.


Cadenza Onderwijsconsult gebruikt Smartboxx tevens voor een korte scan van de vaardigheden van leerkrachten op zeer zwakke scholen. Het gaat dan alleen over de pedagogische en didactische componenten. Deze worden in Smartboxx gemeten, daarna in de klas geobserveerd en vervolgens besproken en beschreven. Hiermee ontstaat inzicht in de kwaliteit van het leerkrachtgedrag.

 

Kennis Centrum Handel

KETEN Samenwerking KCH en Ministerie van Onderwijs:
Medio augustus 2009 is er een traject opgestart om langdurig werkzoekenden terug te krijgen in het arbeidsproces. Dé Praktijkgroep is een ketensamenwerking aangegaan met KCH, MITEX, ROC Midden Nederland, ROC P3 en diverse branche organisaties. Deelnemers aan dit traject zullen in eerste instantie Op MBO niveau 1 (AKA) gebracht worden. Tevens zullen sommige deelnemers middels de digitale EVC procedure van SmartBoxx, instromen op MBO niveau 2. De deelnemers zijn daarna verzekerd van een baan binnen de retail.

 

Nederlandse Schoolleiders Academie

Ook met de NSA is een officiële samenwerking ontstaan. Het SmartBoxx E-coachsysteem heeft hierbij een centrale functie. SmartBoxx heeft niet alleen het voordeel dat je tijd- en plaatsonafhankelijk kunt werken aan je competentieontwikkeling maar ook geeft het werken met de bekwaamheidsmonitor een enorme tijdsbesparing t.o.v. een papieren variant. Ervaringscijfers vertellen ons dat dit kan oplopen tot wel 75%! Directeuren die de 360° feedback van de bekwaamheidsmonitor gebruiken hebben het recht om de toevoeging rdo achter hun naam te zetten. De gebruikers geven aan dat zij het systeem zeer gebruiksvriendelijk vinden. Dit, in combinatie met de duidelijke structuur, leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie. Daarnaast vinden de scholen het plezierig dat er “niet alleen een systeem wordt verkocht”, maar dat ook wordt meegedacht over zaken als implementatie van IPB, competenties schoolspecifiek maken, het omgaan en minimaliseren van bezwaren bij leerkrachten, het inrichten van de totale gesprekkencyclus of alleen al het willen fungeren als klankbord.

 
 

(Basis) onderwijs

Ook het onderwijs heeft te maken met competentiemanagement. Ook een groot aantal (basis)scholen zien het voordeel van het gebruik van SmartBoxx reeds in. Lees meer hierover op onze speciale basisonderwijs pagina.

 
 

Nog enkele andere tevreden gebruikers van SmartBoxx:

BOOH
Carinova
Consent
De Leiboom
Edith Stein
OPO Smallingerland
Quovadis
ROC de Leijgraaf
Saxion
Marcant
Stichting Roos
Comperio
Comperio
 
DEEN Supermarkten

Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen jouw school of organisatie?
Neem dan gerust contact met ons op!


-